'Grond vrij van speculatie, biedt andere dan financiële waarden'​

Alle pogingen om het eigendom van grond in het landelijk gebied anders in te richten, kunnen rekenen op de steun van Evert van Harn. Zeker als in het eigendom van grond zowel het probleem huist als, zoals bij Erve Kiekebos, de oplossing. ‘Als mede-eigenaar haal ik grond uit het economisch systeem en maak ik lokale gebondenheid mogelijk. Dat is mooi, want dáár moet de energie vandaan komen.’ 

Evert werkte ruim 34 jaar bij drinkwaterbedrijf Vitens en haar rechtsvoorgangers. Als rentmeester was hij er onder andere druk met de aan- en verkoop van bos- en landbouwgronden voor waterwingebieden en de verpachting en het gebruik ervan. In die jaren zag hij ook welke vernietigende werking speculatie en de vrije markt kan hebben op grond.  

Alternatief eigendom
Inmiddels werkt hij al bijna 5 jaar als zelfstandige. Daar benut hij zijn ervaring, netwerk en overtuiging ook voor andere perspectieven op grond. ‘Want om het tij te keren’, vertelt hij, ‘moeten we toe naar alternatieve economische systemen en vormen van eigendom, met aandacht voor andere waarden dan louter de financiële.’ 

Zo is hij bestuurslid bij Grond van Bestaan. Dat is een ANBI-stichting die zich sterk maakt voor andere omgangs- en gebruiksvormen van grond, bij voorkeur verbonden aan lokale gemeenschappen. Hij werkt veelal met pionierende boeren en gemeenschappen aan het herstel van verbindingen tussen wat hij noemt ‘de sociale en ecologische behoeften’. Ook was hij lid van de Werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond, een initiatief van Damaris Mathijssen. 

Anders boeren
Vanuit die wereld kent hij de Kiekebosboeren Jaap en Niels en ook Wouter Veer van Lenteland. ‘Stuk voor stuk mensen en initiatieven die serieuze pogingen doen om anders boeren mogelijk te maken, letterlijk levensvatbaar. Een belangrijke reden voor mij om mede-eigenaar van Erve Kiekebos te worden.’ 

Als lid van de coöperatie die Erve Kiekebos is, ervaart hij verbinding met de beweging die grond buiten de speculatieve markt wil houden; en er beter en respectvoller mee omgaat. ‘Volgens mij is dit initiatief zo krachtig omdat het ondernemerschap op goede landbouwgrond koppelt aan de sympathie van een gemeenschap, die er ook nog eens voor wil betalen. Maar bovenal gun ik Jaap en Niels en hun gezinnen er een mooi, menswaardig bestaan.’ 

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op Erve Kiekebos? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Schrijf je in!
Word Groot Grond Bezitter