Over Erve Kiekebos

De komende jaren krijgt Erve Kiekebos steeds meer vorm op de ruim 17 hectare. Het wordt een regeneratieve boerderij waar het leven onder en boven de grond centraal staat. In een landschap waar we in harmonie met de natuur boeren en waar we met verschillende activiteiten mensen uitnodigen om zich te verbinden met de producten, de natuur, de grond en elkaar.

Concreet betekent dat dat buurtgenoten en mensen uit dichtbij gelegen dorpen en steden straks wekelijks van een pakket met groenten (en in de toekomst ook fruit en eieren) kunnen genieten. Dat mensen welkom zijn om te helpen bij de voedselproductie en het landschapsbeheer. Dat iedereen kan komen meegenieten van alles wat het landschap te bieden heeft. En dat de gemeenschap mede-eigenaar wordt van de boerderij.

Wat ons betreft is de boerderij voor de toekomst kleinschalig en divers. Een boerderij waar mensen, dieren en planten in harmonie samen zijn, voor de korte en lange termijn. Passend in de omgeving en bij het karakter van de regio. Een boerderij die niet alleen ecologisch regeneratief is, maar ook spiritueel, sociaal-cultureel en economisch. Kortom: een regeneratieve gemeenschapsboerderij.

Een natuurlijke en evenwichtige boerderij vraagt verschillende functies om elkaar in stand te houden. Zo verbouwen we een verscheidenheid van gewassen zoals groente, noten, bessen en fruit. Verschillende dieren dragen met hun gedrag bij aan een gezonde bodem en bloeiende gewassen.

We geven ruimte aan (wilde) natuur. Natuurlijke elementen zoals vijvers, bodembedekkers, heggen en drasland huisvesten en faciliteren wilde dieren en planten en dragen bij aan een gezond ecosysteem. Verschillende onderdelen van de boerderij worden in meer of mindere mate beheerd op zoek naar de balans tussen productiviteit, diversiteit en bestendigheid van de gewassen.

Lees onder de afbeelding verder over de verschillende activiteiten en functies die de komende jaren vorm gaan krijgen.

Wil je weten wie je allemaal tegen kunt komen op de boerderij? Lees hier meer

De tuinderij

De tuinderij beslaat, inclusief kassen, ongeveer 0,7 hectare en is de eerste activiteit die we starten op Erve Kiekebos. Uiteraard levert de tuinderij direct producten op die door de buurt gegeten kunnen worden. Met de tuinderij laten we ook in korte tijd zien welke effecten regeneratieve principes kunnen hebben op de biodiversiteit en een overvloed aan opbrengst.

Met de tuinderij leveren we groenten, kruiden, vaste planten en eetbare bloemen voor consumptie, zoveel mogelijk voor de lokale gemeenschap. We bieden de oogst aan in groentepakketten volgens het CSA principe. CSA staat voor community supported agriculture. Opbrengsten en risico’s worden door de boer en de gemeenschap gezamenlijk gedragen.

Buurtgenoten kunnen oogstaandeelhouder worden van de CSA. Ze betalen een vast bedrag per maand/jaar en verbinden zich bij voorkeur voor een heel jaar aan de boerderij. In ruil daarvoor krijgen ze gedurende het oogstseizoen wekelijks een pakket vol groente en fruit van het land.

Boslandbouw

Het grootste gedeelte van Erve Kiekebos richten we in voor boslandbouw. Er zijn verschillende boslandbouwsystemen:

Bosweide
De bosweide beslaat een oppervlakte van 6 hectare. Hier groeien kastanjes, hazelnoten, appels, kersen, frambozen en bosbessen. Ze worden geteeld voor directe consumptie, verwerking, veevoer en voor biomassa. De dieren (kippen en koeien) bewegen door het landschap volgens een

De bomen, graslanden en dieren zijn in staat grote hoeveelheden koolstof vast te leggen. Daarmee is de bosweide van enorme ecologische waarde.

 

Boomgaarden
De boomgaarden zijn verdeeld over drie velden en hebben een totale oppervlakte van bijna 7 hectare. Ze bestaan uit een systeem met meerdere lagen en meerdere soorten van verschillende leeftijden bessen, (kleine)fruitbomen, notenbomen en verschillende soorten grassen en kruiden. De bomen staan minimaal 16 meter uit elkaar zodat mensen en dieren toegang hebben.

In de boomgaarden telen we fruit voor directe consumptie, zoals handappelen, kersen, pruimen, aalbessen, zwarte bessen, kruisbessen, bosbessen, honingbessen, frambozen, zwarte bessen en de duindoorn. We richten ook een gedeelte in voor minder bekende soorten, zoals de Japanse kweepeer. We planten verschillende gewassen van verschillende leeftijden door elkaar.

Momenteel doen we onderzoek naar de combinatie met akkerbouw (b.v. oergranen of vezels voor de biobased bouw) en dieren voor onderhoud, ongediertebestrijding en vruchtbaarheid.

Dieren

Dieren spelen een belangrijke rol binnen regeneratieve landbouw. Het grazen, het vertrappen en de bemesting zijn van cruciaal belang voor de gezondheid van de bodem.

Groot- en kleinvee helpen om voedingsstoffen te circuleren waardoor de boerderij op den duur geen externe input (zoals mest) nodig heeft. Door het gedrag van de dieren neemt het organische deel in de bodem toe tot 10%. Dit voedt microben en verbetert de bodemstructuur, wat de bodem in staat stelt meer water op te slaan.

We werken met dieren vanwege hun bijdrage aan het ecologische systeem. Daarnaast bieden de dieren ons producten die we kunnen vermarkten (eieren, zuivel).

Legkippen
Legkippen helpen bij het gezond houden van de bodem en dus voor het landschap van Erve Kiekebos. Daarom zullen we op Erve Kiekebos tot 249 kippen huisvesten. De kippen slapen en leggen eieren in mobiele kippenrennen en staan elke dag buiten in de weilanden en boomgaarden, beschermd door elektrische pluimveenetten. De kippenrennen verplaatsen we over het landschap volgens een doordacht en effectief weideplan. Onze leghennen produceren weide-eieren voor consumptie.

Vee
Dit is een klein onderdeel van Erve Kiekebos. Naast kippen heeft ook groter vee (mits juist beheerd) een positieve invloed op de bodem. Erve Kiekebos biedt straks plek aan ongeveer vijf runderen die via een doordacht begrazingsplan grazen op de bosweide. De winterharde runderen zijn, bij voorkeur, het hele jaar buiten en passen binnen de cultuurhistorische waarde van de IJsselvallei.

Word mede-eigenaar