Word jij ook mede-eigenaar van Erve Kiekebos?

Erve Kiekebos is de eerste Nederlandse Lenteland boerderij: een regeneratieve gemeenschapsboerderij in wording. Op Erve Kiekebos boeren we in harmonie met de natuur. De komende jaren groeit hier een voedsellandschap, met een overvloed aan gezonde voeding voor de buurt. Word jij mede-eigenaar van de boerderij en maak je de volgende stappen mede mogelijk? Dat kan door mee te investeren. Hieronder leggen we uit hoe dat werkt.

Als je mee investeert is het grootste gedeelte van je inleg (81%) waardevast; dit gaat naar de grond en gebouwen. Deze ‘grondwaarde’ kan je vanaf 2 jaar na inleg terugvragen. De overige 19% gaat naar het boerenbedrijf, waar je mede-eigenaar van wordt. Zolang je lid bent, deel je mee in de winst. Voorbeeld: als je €5.000,- investeert, gaat €4.050 naar grond en gebouwen. Het risicovolle deel van je investering (waar je ook winst op kunt maken) is dan €950,-.

Het belangrijkste rendement van je investering zie je natuurlijk terug op de boerderij: meer natuur en biodiversiteit, gezond eten en een fijne mooie plek om te bezoeken. In mei 2022 zijn we de tuinderij gestart en hebben we wekelijks tientallen klanten van gezonde groenten voorzien. Aankomend seizoen werken we vanuit het principe ‘community supported agriculture’ (CSA). Mensen kunnen zich voor een heel seizoen verbinden aan de oogst van de tuinderij. Gedurende 33 weken ontvangen de oogstaandeelhouders wekelijks een groentepakket.

 

Wij zijn Jaap en Niels

Wij zijn Jaap en Niels, de twee bevlogen boeren die van Erve Kiekebos een regeneratieve gemeenschapsboerderij maken. We zijn vrienden sinds 2010, we ondernemen samen sinds 2015 en sinds mei van dit jaar zijn we dus samen boer van Erve Kiekebos.

Het landbouwsysteem gaat een nieuwe fase in, dat is voor iedereen duidelijk. Maar hoe werkt de landbouw van de toekomst? Regeneratieve landbouw is volgens ons het antwoord. Wij willen van Erve Kiekebos een superfijne plek maken voor de buurt, met lekkere en gezonde oogst, een rijke bodem en meer biodiversiteit.

We denken zeven generaties vooruit. Deze plek moet over 200 jaar, zeven generaties verder, nog steeds een gemeenschap in voedsel voorzien. Daarom werken we vanuit gedeeld eigenaarschap. Help je ons mee de plannen te realiseren? Lees hier het businessplan.

Gemeenschappelijk eigendom met certificaten

Ons uiteindelijke doel is dat de gemeenschap volledig eigenaar wordt van de boerderij. Met crowdfunding willen we nu €350.000 ophalen. Dat is een deel van het bedrag dat Stichting Lenteland heeft voorgefinancierd.

Jij kan ook mede-eigenaar worden door certificaten te kopen. Van je investering is 81% waardevast; dit gaat naar de grond en gebouwen. De andere 19% gaat naar de opstart en exploitatie van de Erve Kiekebos. Op dit deel kan je (op termijn) winst maken. 

Met jouw investering kunnen we onze plannen realiseren en kunnen we onze lening aan Stichting Lenteland aflossen. Met elke mede-eigenaar wordt Erve Kiekebos een stukje meer van de gemeenschap.

Stichting Lenteland gebruikt de vrijgekomen gelden om weer een volgende boerderij te ontwikkelen. Onderaan deze pagina lees je meer over dit werkt en over Stichting Lenteland.

Word mede-eigenaar

Gezond voedsel en gezonde bodem

Regeneratieve landbouw laat zien dat het produceren van gezond voedsel met een hoge voedingswaarde samen kan gaan met het herstellen van de biodiversiteit en het opbouwen van bodemleven. Deze vorm van landbouw ondersteunt de complexe relaties tussen bodem, beestjes en gewassen, zonder gebruik van zware machines, kunstmest of bestrijdingsmiddelen. En dat levert ook nog eens hele lekkere producten op.

Samen met de buurt

Voor ons is een boerderij voor de toekomst ook een boerderij die anderen inspireert om initiatief te nemen. Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze gemeenschapsboerderij. We werken samen met onze klanten, vrijwilligers, mede-eigenaren en andere initiatiefnemers.

Elke vrijdag oogsten we met vrijwilliger Ad voor de klanten die zaterdag hun bestelling komen ophalen. En sinds kort staan we ook op de markt in Deventer en Voorst. Jij kunt ook klant, vrijwilliger of mede-eigenaar worden. Heb je vragen, laat het ons weten.

Word mede-eigenaar

Hoe investeren werkt

Als je investeert, word je lid en certificaathouder van Erve Kiekebos. Erve Kiekebos is een coöperatie. Investeren kan groots en klein (vanaf 500 euro). Vanaf bepaalde bedragen bieden we extra bedankjes: 

Voor de administratie van jouw investering maken we gebruik van Landdelen. Via Landdelen kan je na het kopen van de certificaten je deelneming(en) inzien en je gegevens wijzigen. Boven aan deze website kan je overgaan tot investeren. 

Gronddeel: Het grootste gedeelte van je investering (81%) gebruiken we voor de financiering van grond en gebouwen. Omdat de waarde van dit deel stabiel is, kan je dit gedeelte ook relatief eenvoudig terugkrijgen als je in de toekomst uit de coöperatie wil stappen. Het ligt wel vast dat je op dit gedeelte geen winst kunt maken. Ook niet als de grond en gebouwen in waarde zijn gestegen. Zo zorgen we dat speculatieve motieven niet de overhand kunnen krijgen en dat gezond en regeneratief boeren op de lange termijn mogelijk blijft.  

Exploitatiedeel: Een kleiner deel van je investering (19%) gebruiken we voor de opstart en exploitatie van de boerderij. Dit gedeelte is niet waardevast, maar kan wel rendement opleveren. Het is dus risicokapitaal en geeft winstrecht. Je kunt dit deel niet direct terugvragen als je uit de coöperatie wil stappen, maar als de coöperatie geheel met eigen vermogen gefinancierd is en er treden nieuwe leden toe, dan kan ook dit deel terugbetaald worden. De eerste jaren zullen de certificaten waarschijnlijk geen winstdeling opleveren, totdat de coöperatie een positief resultaat behaalt. 

Het is ook mogelijk om iemand aan te dragen die jouw certificaten wil overnemen. 

Word mede-eigenaar

De impact van agro-ecologie en regeneratieve landbouw 

De manier waarop wij boeren: agro-ecologisch en regeneratief, heeft een aantal voordelen: 

Goed voor het klimaat: Deze vorm van landbouw is gericht op het vergroten van de biodiversiteit, het verrijken van de bodem, het verbeteren van de waterhuishouding en versterken van ecosystemen. Daarmee leveren we een positieve bijdrage aan natuur, milieu en klimaat. Enorme bijvangst is dat het de voedselproductie ook weer ten goede komt: een rijkere bodem met meer CO2 en meer vocht, zorgt voor meer groente en fruit! 

Supergezonde groenten en eieren: We gebruiken geen kunstmest en pesticiden. Dat komt dus ook niet in onze groente en fruit terecht. Maar, er komen heel veel dingen wel in terecht: door al het leven in de bodem (zoals schimmels), krijgt ons voedsel veel meer gezonde voedingsstoffen. Geen plofgroenten, maar supergezonde groenten! Hetzelfde geldt trouwens voor eieren: de kippen waarvan we hopen dat ze hier volgend jaar rondscharrelen, leggen eieren die een fractie van het cholesterol bevatten van een ‘normaal ei’. 

Samen: Voedsel uit de buurt, van een boer die je kent, van een boerderij die je kunt bezoeken en waar je mede-eigenaar van kunt worden. Erve Kiekebos maken we samen met jou. 

Niet speculeren: Erve Kiekebos kan gezond voedsel voor ons en voor volgende generaties voortbrengen. Het biedt voedselzekerheid – een primaire levensbehoefte – aan de gemeenschap. Daarom vinden we dat eigendom van Erve Kiekebos niet iets is om mee te speculeren, maar iets om zorg voor te dragen. Als je mede-eigenaar wordt van Erve Kiekebos, draag je bij aan een boerderij die voor meerdere generaties een overvloed aan voedsel en biodiversiteit zal leveren. 

 

Locatie

De regeneratieve gemeenschapsboerderij Erve Kiekebos is gevestigd in Empe in de gemeente Brummen, in een geweldig mooi buitengebied in de IJsselvallei. De plek wordt omringd door de plaatsen Voorst, Apeldoorn, Brummen en Zutphen.  

De meest gestelde vragen
Waarom zou ik mee investeren in Erve Kiekebos?

Met jouw investering kunnen we Erve Kiekebos laten opbloeien tot een boerderij waar we laten zien dat natuur en landbouw heel goed samengaan. Je bent mede-eigenaar van een boerderij waarmee we de natuur herstellen, terwijl we tegelijkertijd bijdragen aan lokaal gezond eten en goed draaiend bedrijf. Een heel concrete bijdrage aan de landbouwtransitie, aan gezonde voeding en aan een mooie plek in Empe. Het is ook een vrij veilige investering, want je investeert mee in de grond en gebouwen (81%) die normaal gesproken waardevast zijn. En een deel van je investering 19% gaat naar de bedrijfsvoering. Daar kan je winst op maken.

Wat betekent het als ik investeer en mede-eigenaar word van Erve Kiekebos?

Als je investeert, ontvang je in ruil daarvoor certificaten. Als certificaathouder ben je mede-eigenaar van Erve Kiekebos. Elke certificaathouder is ook lid van Erve Kiekebos. Als lid heb je het recht om deel te nemen aan de ledenvergadering en heb je tijdens deze vergadering ook stemrecht.

Wat is het risico van investeren?

Je investeert in het eigen vermogen van Erve Kiekebos. Daarmee ben je mede-eigenaar van Erve Kiekebos, inclusief grond en gebouwen. Grond en gebouwen (81% van je investering) zijn normaal gesproken waardevast. Voor het deel dat naar de bedrijfsvoering gaat (19%) kunnen we de winst niet garanderen. De vooruitzichten zijn wel gunstig. Er bestaat altijd een risico om je inleg of een deel van je inleg te verliezen. Redenen kunnen bijvoorbeeld zijn dat de boerderij minder opbrengt dan begroot, of schade door extreem weer, of een langere opstartfase dan gepland. 

Kan ik winst maken op mijn investering?

Op het deel dat je investeert in grond en gebouwen (81%) kan je geen winst maken. Dat is een bewuste keuze, om zo het risico op speculeren tegen te gaan en te kunnen garanderen dat deze boerderij er over zeven generaties nog staat. Op het deel dat naar de exploitatie van de boerderij gaat (19%) kan je wel winst make. Het is natuurlijk moeilijk te zeggen, omdat we ook afhankelijk zijn van externe omstandigheden.

Hoe werkt het met winstdeling?

Als de boerderij winstgevend is, delen certificaathouders in de winst. Winst wordt uitgekeerd in de vorm van een jaarlijkse dividenduitkering. Dat gebeurt uiteraard alleen als de coöperatie voldoende middelen heeft om dat te doen en ook de liquiditeitsprognose voor de komende 24 maanden niet in gevaar komt. Daarnaast moet de coöperatie geheel gefinancierd zijn door certificaathouders en dus niet meer met leningen (tenzij de leninggevers instemmen met een uitkering). Als de coöperatie tot winstuitkering overgaat, zal 80% worden uitgekeerd aan certificaathouders, naar rato van het aantal certificaten dat zij hebben, vermenigvuldigd met de duur (in hele maanden) dat zij deze certificaten hebben. Hoe meer certificaten je hebt en hoe langer je certificaten in bezit hebt, hoe groter de winstdeling die je ontvangt. Naast de certificaathouders, ontvangen boeren en oud-boeren van Erve Kiekebos 20% van de winstuitkering. 

Kan ik mijn certificaten verkopen?

Ja. Je kunt zelf iemand aandragen die jouw certificaten wil overnemen. Het is ook mogelijk om jouw certificaten aan de coöperatie aan te bieden. Dat kan vanaf 24 maanden na aankoop van de certificaten. Als de liquiditeit het toelaat, zal de coöperatie binnen 2 maanden uitvoering geven aan een dergelijk aanbod. In dat geval krijg je de Grondwaarde van jouw certificaten (81% van jouw inleg) van de coöperatie uitgekeerd. Het resterende deel (19% van jouw inleg) bestaat uit de Exploitatiewaarde. De Exploitatiewaarde krijg je pas uitgekeerd als de coöperatie geen schulden heeft, de liquiditeit het toelaat, de coöperatie 2 jaar winstgevend is en jouw certificaten door een andere certificaathouder zijn overgenomen. 

Erve Kiekebos is een coöperatie. Hoe werkt dat?

Erve Kiekebos is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.) Uitgesloten aansprakelijkheid betekent dat de leden van de coöperatie niet aansprakelijk zijn voor het handelen van de coöperatie en nooit meer dan hun inleg kunnen verliezen. De boeren, Stichting Lenteland en de certificaathouders zijn allen lid van de coöperatie. Daarnaast zijn er nog 6 andere soorten leden (ondernemers, medewerkers, CSA-klanten, buren, organisaties en oud-boeren). Wil je er alles over weten? Lees dan de statuten van Erve Kiekebos. 

Hoeveel geld hebben jullie nodig?

In totaal hebben we de komende paar jaar zo’n 2,8 miljoen euro nodig voor de financiering van de grond, gebouwen en exploitatie van Erve Kiekebos. Na deze crowdfunding actie volgen er dus meer. Met deze actie willen we minimaal 350.000 euro ophalen en maximaal 700.000 euro. Als de crowdfunding actie afgelopen is, kan je nog steeds mede-eigenaar worden. 

Wat is regeneratieve landbouw?

Dit is een vorm van landbouw waarbij we de natuur herstellen, terwijl er voedsel wordt geproduceerd. Deze vorm van landbouw is gericht op het vergroten van de biodiversiteit, het verrijken van de bodem, het verbeteren van de waterhuishouding en versterken van ecosystemen. Door deze manier van boeren produceren de boerderijen hele gezonde producten. En ze dragen bij aan de lokale economie en gemeenschappen. 

In de praktijk begint regeneratieve landbouw altijd vanuit de bodem en wordt er doorlopend gewerkt aan de opbouw van gezonde bodem. Daarbij wordt de bodem zo weinig mogelijk verstoord en is deze bij voorkeur bedekt met organisch materiaal, wordt er gewerkt met polyculturen en worden er geen gifstoffen of kunstmest gebruikt. Lees hier meer.  

Wat is Stichting Lenteland?

Stichting Lenteland is mede-oprichter en mede-ontwikkelaar van Erve Kiekebos. Erve Kiekebos is de eerste Lenteland-boerderij in Nederland. Voor meer informatie kan je de website van Stichting Lenteland bezoeken. 

Wat is Landdelen?

De administratie van jouw investering in Erve Kiekebos gaat via Landdelen. Landdelen is een initiatief van Stichting Lenteland. Landdelen is een applicatie voor ledenadministratie, het online verzamelen van stemmen en het aangaan van investeringsovereenkomsten. Via Landdelen kan je straks ook jouw deelneming in Erve Kiekebos beheren, je gegevens inzien en wijzigen. 

Als ik investeer en geld overmaak, naar wie wordt het geld dan overgemaakt?

Het geld dat je overmaakt, wordt via betaaldienstverlener Mollie overgemaakt naar Gemeenschapsboerderij Erve Kiekebos Coöperatie U.A.. Het geld wordt dus niet eerst overgemaakt naar Stichting Lenteland. 

Geldt een prospectusplicht voor deze crowdfunding actie?

Nee. Ondernemingen die binnen 12 maanden minder dan 5 miljoen euro financieren door het aanbieden en uitgeven van effecten vallen conform de Europese Prospectusverordening niet onder de prospectusplicht. In dat geval is sprake van een zogenoemde vrijstelling. De vrijstelling brengt met zich mee dat een onderneming een informatiedocument beschikbaar moet stellen met essentiële informatie voor beleggers. Als een onderneming binnen 12 maanden echter minder dan 1 miljoen euro financiert middels het uitgeven van effecten, dan is deze vrijstelling ook niet van toepassing, omdat de aanbieding in dat geval niet onder de verordening valt. Omdat wij geïnteresseerden goed willen informeren, hebben wij er echter voor gekozen om wel een informatiedocument op te stellen volgens het format dat de AFM aanreikt. Je kunt dit document hier inzien. 

Over Lenteland

Lenteland ontwikkelt regeneratieve boerderijen van 5 tot 25 hectare, op prettige plekken, dichtbij woongebieden. Lenteland boerderijen zijn coöperaties in eigendom van de gemeenschap. Stichting Lenteland kan voorfinanciering verstrekken waarmee een Lenteland boerderij wordt opgericht en grond en gebouwen kunnen worden aangekocht. Daarna starten er crowdfunding campagnes waardoor iedereen mede-eigenaar worden van een Lenteland boerderij. Zo komen de boerderijen stap voor stap in handen van de gemeenschap.

Het streven is om in 10 jaar tijd op 100 plekken regeneratieve gemeenschapsboerderijen op te zetten. Meer weten of mee helpen? Ga naar www.lente.land